Hoe schrijf je over autisme?

Inzichtelijke manier over autisme te schrijven
Het is erg belangrijk om op een verantwoorde en inzichtelijke manier over autisme te schrijven, zodat autistische mensen worden ondersteund en gesterkt bij het schrijven.

Het kan moeilijk zijn om informatie over autisme te vinden, en dat omvat informatie over de taal die het meest inclusief of toegankelijk is om te gebruiken. Je hebt misschien verschillende dingen uit verschillende bronnen gehoord en worstelde om door de grote hoeveelheid informatie te waden. Het is erg belangrijk om op een verantwoorde en inzichtelijke manier over autisme te schrijven, zodat autistische mensen worden ondersteund en gesterkt bij het schrijven. Gelukkig kan iedereen dat leren.

Methode 1 van 3: respectvol taalgebruik gebruiken

 1. 1
  Schrijf 'autistische mensen' in plaats van 'mensen met autisme'. Ondanks wat pleitbezorgers op de eerste plaats kunnen aandringen, geeft niet elke gemeenschap met een handicap de voorkeur aan taal op de eerste plaats. Autistische mensen geven er als groep de voorkeur aan dat 'autisme' als een gewoon bijvoeglijk naamwoord wordt gebruikt. Dit erkent dat autisme er deel van uitmaakt en daagt de veronderstelling uit dat 'autistisch' een slecht woord is. De autistische gemeenschap geeft grotendeels de voorkeur aan de identiteit-eerste taal, net als de blinde en dove gemeenschappen.
  • Dus zou je zeggen "Jane Doe, een autistische schrijver" in plaats van "Jane Doe, een schrijver met autisme" of "Jane Doe, een schrijver die lijdt aan autisme."
  • Een minderheid van de mensen in het spectrum wordt liever 'mensen met autisme' genoemd. Als dit de voorkeur van een persoon is, respecteer dit dan.
 2. 2
  Voorkom dat mensen worden gecategoriseerd als 'hoogfunctionerend' of 'slecht functionerend'. Deze labels zijn zowel onnauwkeurig als nutteloos, omdat hun behoeften mogelijk worden geminimaliseerd voor mensen die 'hoogfunctionerend' worden genoemd en voor mensen die 'slecht functionerend' worden genoemd, kunnen hun vaardigheden worden geminimaliseerd. Dit omvat ook soortgelijke labels, zoals onderscheid maken tussen "mild" en "ernstig" autisme. Het vermijden van willekeurige labels helpt de waardigheid en complexiteit van autistische mensen te respecteren.
  • Sommige mensen in de autistische gemeenschap gebruiken 'ondersteuningslabels' als afkorting, met de drie categorieën 'hoge ondersteuning', 'gemiddelde ondersteuning' en 'lage ondersteuning'. Deze maken minder aannames over iemands capaciteiten. Ze worden echter niet universeel gebruikt.
  • De eenvoudigste manier om iemands behoeften en capaciteiten te beschrijven, is door ze samen te vatten, zoals "Smith gebruikt een rolstoel, typt met een toetsenbord en woont samen met haar man en twee dochters."
 3. 3
  Erken dat autisme een handicap is. 'Handicap' is geen slecht woord, en het is de gemakkelijkste manier om autisme te beschrijven zonder negatieve connotaties.
  • Vermijd overdreven negatieve taal zoals 'ziekte', 'ziekte', 'epidemie' of 'tragedie'. Autisme is geen ziekte, het doodt geen mensen, het is niet besmettelijk en het is niet te vergelijken met ernstige ziekten zoals kanker.
  • Vermijd schattige of trendy termen zoals 'handicapable' of 'diffability'.
  Autisme "acceptatie" twee heel verschillende dingen zijn
  Houd in gedachten dat autisme "bewustzijn" en autisme "acceptatie" twee heel verschillende dingen zijn.
 4. 4
  Gebruik neutrale of positieve taal in plaats van negativiteit. Autisme is niet tragisch en het helpt ook niet om autistische mensen of hun dierbaren af te schilderen als slachtoffers van een vreselijke ziekte. Vermijd medelijdende taal.
  • Zeggen dat iemand "lijdt aan" of "geplaagd wordt door" autisme is taalgebruik tot slachtoffer maken. Noem ze in plaats daarvan gewoon autistisch.
  • Met veel mensen en groepen die autisme al als een ramp behandelen, voeg je niets nieuws toe aan het gesprek als je hetzelfde doet, en zou je autistische mensen en hun dierbaren ook niet helpen zich beter te voelen. Gebruik in plaats daarvan respectvolle, krachtige taal.
 5. 5
  Erken dat het wegwerken van autisme waarschijnlijk betekent dat je van autistische mensen afkomt. Praten over preventie of een "genezen" is niet per se goed voor autistische mensen. Omdat autisme een aangeboren en levenslange eigenschap is die diep in de hersenen is verweven, is er geen echte manier om autisme uit een levend persoon te halen. De enige "preventie" zou dus het selectief aborteren van autistische foetussen zijn.
  • Veel autistische mensen zeggen dat ze niet "genezen" willen worden van autisme, omdat het fundamenteel zou veranderen wie ze zijn.
  • Te veel focussen op het vinden van oorzaken van autisme kan leiden tot prenataal testen, en het neemt ook geld weg van onderzoek naar ondersteuning van de kwaliteit van leven.
  • In plaats van autisme uit te bannen, willen veel autistische mensen betere ondersteuning en inclusie.
 6. 6
  Houd in gedachten dat autisme "bewustzijn" en autisme "acceptatie" twee heel verschillende dingen zijn. "Bewustwordingscampagnes" richten zich vaak op het negatieve en kunnen autistische mensen een vervreemd en ongewenst gevoel geven. "Acceptatie"-campagnes nemen een inclusieve houding aan en zijn bedoeld om autistische mensen zich welkom te laten voelen. Zo, autisme voorlichting en autisme acceptatie hebben zeer verschillende effecten.
 7. 7
  Schrijf nauwkeurig over niet-autistische mensen. Het tegenovergestelde van autistisch is niet-autistisch. Dit is de duidelijkste en eenvoudigste taal, zonder negatieve connotaties naar neurodiversiteit.
  • Vermijd het gebruik van "normaal" om niet-autistische mensen te beschrijven. Dit heeft geen grote gevolgen.
  • Het woord "neurotypisch" is van toepassing op mensen die niet-autistisch zijn, en ook zonder ADHD, bipolaire stoornis, dyslexie en andere hersengerelateerde handicaps. Een niet-autistisch persoon met het syndroom van Down is bijvoorbeeld niet neurotypisch.
  • Sommige mensen gebruiken het woord "allistisch" om niet-autistische mensen te beschrijven. De betekenis van dit woord is echter niet zo duidelijk voor de ongeïnformeerde lezer, en het is controversieel als een term.

Methode 2 van 3: omgaan met problemen uit de echte wereld

 1. 1
  Respecteer de privacy van echte mensen. Als je mensen interviewt voor een verhaal, houd het dan waardig en respecteer de basisgrenzen. Alle mensen, ongeacht hun leeftijd of bekwaamheid, verdienen een zekere mate van privacy. Bespreek in uw schrijven niet iemands vermogen om naar het toilet te gaan, zelfbeschadigend gedrag of andere potentieel gênante aspecten, tenzij de autistische persoon een nuchtere volwassene is die u expliciete toestemming geeft om erover te schrijven.
  • Het publiekelijk delen van iemands slechtste momenten is uitbuitend en kan een verhaal van medelijden en negativiteit verspreiden.
  • Sommige ouders schenden de privacy van hun eigen kinderen. Als een ouder je een heel onthullend citaat geeft, overweeg dan of je het goed zou hebben gevonden als je eigen familie dit zou zeggen voor een artikel of nieuwsbericht. Zo niet, hou het dan stil.
  • Neem aan dat zelfs als de autistische persoon zich nu niet bewust lijkt, ze meer kunnen horen dan ze laten blijken, en dat ze zelfs kunnen lezen wat je over 10 jaar over hen hebt geschreven. Zelfs als ze dat niet doen, kunnen andere autistische mensen die met soortgelijke uitdagingen worden geconfronteerd, het lezen.
  Ondanks haar autisme" beweert dat autisme een barrière is om te schrijven
  Een zin als "Ze schreef een briljant boek, ondanks haar autisme" beweert dat autisme een barrière is om te schrijven.
 2. 2
  Neem misbruik serieus. Het misbruik van een autistisch kind is net zo erg als het misbruik van een niet-gehandicapt kind. Vermijd het om het te rechtvaardigen door te zeggen dat het autisme van het kind "ernstig" was of dat het een begrijpelijk gevolg was van een gebrek aan diensten. Toon medeleven met de slachtoffers, niet met de daders.
  • Beledigende therapieën zijn niet alleen 'harde liefde'. Ze kunnen lichamelijk letsel en PTSS veroorzaken. Geen enkel kind verdient het om in angst voor een volwassene te leven.
  • Aversieven, terughoudendheid en afzondering zijn beledigende en gevaarlijke praktijken. Kinderen zijn ernstig gewond geraakt en zelfs gestorven terwijl ze werden vastgepind of opgesloten in celachtige kamers. Er is een verschil tussen discipline die mensen leert en discipline die hen angst aanjaagt.
  • De moord op een autistisch kind is een gruwelijke daad, geen liefdevolle. Het is geen 'moord uit genade' of een 'laatste daad van liefde'. De dood van een kind is een vreselijk iets, en dit geldt ook voor autistische kinderen. In plaats van te bespreken hoe "moeilijk" het kind was, praat over hen zoals u over elk ander kind zou praten dat door hun ouders werd vermoord. Laat de wereld zien wat een zinloze tragedie dit was en schrijf over het geweldige kind dat gemist zal worden.
 3. 3
  Weigeren pseudowetenschappelijke overtuigingen of 'genezen' voor autisme te onderschrijven. Alternatieve gezondheidszwendel gerelateerd aan autisme komt vaak voor, omdat bezorgde ouders van nieuw gediagnosticeerde autistische kinderen een gemakkelijke prooi zijn. Steun geen biomedische experimenten of andere gevaarlijke (en soms dodelijke) "oplossingen" voor autisme. Autistische mensen moeten geaccepteerd en ondersteund worden, geen dwangvoeding.
  • De krant die beweerde dat vaccins autisme konden veroorzaken, was een uitgebreide fraude. De onderzoeker die het schreef, vervalste opzettelijk zijn gegevens en verzweeg grote betalingen voor advocaten.
  • U kunt informatie vinden over welke behandelingen gevaarlijk zijn en welke worden ondersteund door wetenschappelijk onderzoek.

Methode 3 van 3: positief schrijven

 1. 1
  Raadpleeg autistische mensen. Dit is de eenvoudigste manier om te controleren hoe het met je gaat. Autistische mensen verdienen het om inspraak te hebben in hoe ze worden genoemd en hoe ze worden behandeld. De gemakkelijkste manier om ervoor te zorgen dat u autistische mensen respecteert, is door echt te luisteren naar wat ze te zeggen hebben.
  • Lees #ActuallyAutistic door om berichten van autistische mensen te zien, en probeer de hashtag #AskAnAutistic om vragen te zien of te stellen.
  • Als u een autistische persoon kent die bereid is, overweeg dan om hem of haar te vragen uw schrijven te lezen voordat u publiceert.
 2. 2
  Lees meer over veelvoorkomende misvattingen over autisme. Autisme wordt diep verkeerd begrepen en veel van de dingen die je erover hebt gehoord, kunnen verkeerd zijn. Luisteren naar autistische mensen kan je helpen de realiteit beter te begrijpen. Enkele feiten over autisme zijn:
  • Autisme is aangeboren en levenslang. Oplichters kunnen beweren dat autisme wordt veroorzaakt door een aantal dingen, zoals vaccins, parasieten of 'toxines'. Ze zullen ook beweren autisme te "genezen". Autisme begint echter in de baarmoeder en is waarschijnlijk genetisch bepaald. Iemand die autistisch is geboren, blijft de rest van zijn leven autistisch. Met therapie en ondersteuning kunnen ze vaardigheden opdoen waarmee ze een beter leven kunnen leiden.
  • Autisten kunnen empathisch zijn. Autistische mensen kunnen empathie anders ervaren, en velen van hen worstelen met cognitieve empathie (gedachtenlezen), maar voelen zich zeer betrokken bij anderen.
  • Niet alle autisten zijn goed in STEM. Sommigen zijn beter in kunst (wat je kunt zien als je online door autistische kunst bladert). Verschillende autistische mensen hebben unieke talenten.
  • Niet alle autisten hebben savantvaardigheden. De meerderheid van de autistische mensen heeft geen savantvaardigheden. Ze kunnen echter nog steeds veel sterke vaardigheden hebben, net als niet-autistische mensen.
  • Autisten zijn divers. Autistische mensen bestaan uit alle geslachten, rassen en achtergronden. Ze hebben verschillende behoeften en mogelijkheden. Geen twee autisten zijn hetzelfde.
 3. 3
  Onthoud dat autistische mensen mensen zijn, geen engelen of demonen. Het zijn geen delicate, tragische inspirerende figuren, noch zijn het monsters die het leven van hun families verwoesten. Het zijn mensen. Ze hebben hobby's, interesses, stemmingen en relaties. Ze zijn gewoon. Verhalen die hen behandelen als huisdieren om over te praten, of monsters die een crisis veroorzaken, behandelen ze alsof ze geen volwaardige mensen zijn.
  • Het is niet nodig om het nieuws te bellen omdat een autistische persoon naar het schoolbal ging, afstudeerde van school, slaagde in zijn werk of andere gewone dingen deed.
  • Autistische mensen (en gehandicapten in het algemeen) zijn niet "heldhaftig" omdat ze hun gewone leven leiden.
  Maar ik denk dat de autismegemeenschap er niet echt om geeft dat autisme wordt beschreven
  Ik kon niets vinden over de 'aandoening in het autismespectrum', maar ik denk dat de autismegemeenschap er niet echt om geeft dat autisme wordt beschreven als een 'aandoening'.
 4. 4
  Noem nuttige organisaties, geen schadelijke. Helaas is de wereld gevuld met groepen die autisme bespreken en tegelijkertijd autistische mensen uitsluiten. Ze zeggen misschien onnauwkeurige en zelfs schadelijke dingen over autisme.
  • Autisme spreekt is een spraakmakend voorbeeld van een autismeorganisatie die autisten grotendeels uitsluit en ontkracht.
  • Het Autistic Self-Advocacy Network en het Autistic Women & Nonbinary Network staan hoog aangeschreven.
  • Doe zorgvuldig onderzoek naar anti-autismeorganisaties. Soms kunnen de dingen die je ontdekt verontrustend zijn, vooral als je een diep empathisch persoon bent. Houd rekening met je emotionele gezondheid.
 5. 5
  Herken de verschillende associaties van verschillende symbolen. Als u illustraties of metaforen kiest voor uw schrijven, helpt het om de geschiedenis achter de symbolen die u kiest te kennen.
  • Het puzzelstukje en de kleur blauw (voor #lightitupblue) zijn van anti-autisme organisaties en hebben een negatieve connotatie.
  • Het neurodiversiteitssymbool (een regenboog-oneindigheidsteken), Autisticat en rood voor #RED komen in plaats daarvan van autistische mensen en hebben een neutrale tot positieve connotatie.
 6. 6
  Erken de diversiteit van autistische mensen. Geen twee autistische mensen zijn hetzelfde. Autistische mensen variëren in termen van capaciteiten, behoeften, attitudes en persoonlijkheden. Het is dus belangrijk om in gedachten te houden dat wat waar of nuttig is voor de ene autistische persoon, dat misschien niet is voor de andere.
 7. 7
  Kijk naar autisme door het neurodiversiteitsparadigma. Dit idee houdt in dat ontwikkelingsstoornissen zoals autisme geen inferieure manieren van zijn zijn, alleen verschillende, en dat ze deel uitmaken van de menselijke diversiteit. Het neurodiversiteitsparadigma omvat autismevriendelijke attitudes zoals:
  • "normaal" zijn is niet altijd een goed doel. Soms is het beter om gewoon een gelukkig autistisch persoon te zijn dan te proberen een ongelukkig persoon te zijn die er niet 'autistisch uitziet'.
  • Onschadelijke eigenschappen mogen niet worden onderdrukt. Het is oké voor autistische mensen om te friemelen, oogcontact te vermijden of eigenzinnige lichaamstaal te hebben.
  • Een betere wereld voor autistische mensen betekent dat niet-autisten moeite moeten doen om aardig en zorgzaam te zijn, in plaats van dat autistische mensen al het werk zelf doen.
 8. 8
  Vermijd autistische mensen de schuld te geven van al hun problemen. De schuldcultuur rond autisme kan schadelijk zijn voor autistische mensen en hun families. Het is het beste om te streven naar eerlijkheid en respect.
  • Bijvoorbeeld, de zin "Mensen met autisme worden vaak gepest vanwege hun ernstige sociale tekorten" geeft autistische mensen de schuld van de keuze van anderen om hen te pesten. De zin "Autistische mensen lopen een groter risico om te worden gepest, en pesters kunnen ze als een gemakkelijk doelwit zien vanwege hun sociale verschillen" erkent dat de pesters degenen zijn die ervoor kiezen om anderen te mishandelen.
  • Bijvoorbeeld, de zin "Ouders van autisten ondergaan extreme stress in de omgang met hun kinderen" geeft autistische kinderen de schuld van gezinsproblemen en kan autistische lezers zich schuldig of waardeloos laten voelen. De zin "Ouders van autistische kinderen kunnen moeite hebben om met stress om te gaan, omdat het moeilijk kan zijn om met het stigma om te gaan terwijl ze vechten om hun kind te helpen" erkent problemen van buitenaf en is vriendelijker voor autistische mensen.
  Autisme-acceptatie hebben dus heel verschillende effecten
  Autismebewustzijn en autisme-acceptatie hebben dus heel verschillende effecten.
 9. 9
  Houd in gedachten dat succes geen niet-autistische eigenschap is. Autistische mensen kunnen succesvol zijn, en dat betekent niet dat ze autisme 'verslaan' of 'overwinnen'. Mensen kunnen tegelijkertijd autistisch en getalenteerd zijn.
  • Een zin als "Ze schreef een briljant boek, ondanks haar autisme" beweert dat autisme een barrière is om te schrijven. In werkelijkheid zeggen sommige autistische mensen dat hun autistische eigenschappen hun schrijfvaardigheid verbeteren of niet beïnvloeden. Het zou nauwkeuriger zijn om gewoon te zeggen "Ze schreef een briljant boek" of "Ze schreef een briljant boek, ondanks dat niemand in haar geloofde."
  • Als je hun triomf over grote obstakels wilt benadrukken, kijk dan naar manieren waarop ze de samenleving uitdagen: stereotypen tarten, verwachtingen doorbreken of verandering teweegbrengen. Dat ze nog steeds autistisch zijn, maakt hun prestaties niet minder uitzonderlijk.
 10. 10
  Kijk door het paradigma van het sociale model van handicaps. Deze manier van denken stelt dat een handicap niet wordt veroorzaakt doordat iemands hersenen of lichaam minder capabel zijn, maar door een gebrek aan aanpassingen in de samenleving. Volgens dit idee zijn autistische mensen niet gebroken of gebrekkig - ze hebben alleen behoeften waaraan niet wordt voldaan. Dit vereist een vriendelijkere en meer accepterende benadering van diversiteit.
  • Beschouw bijziendheid als een voorbeeld van een onvermogen dat geen handicap is. Mensen met bijziendheid kunnen niet zo goed zien. Maar de maatschappij accommodeert dit door brillen en contactlenzen aan te bieden, en geen enkele werkgever zou op grond van bijziendheid twijfelen aan iemands bekwaamheid. Als aan alle voorwaarden, zoals doofheid of verlamming zou worden voldaan, zou de handicap ophouden te bestaan.
  • Veel problemen van autistische mensen worden niet veroorzaakt door autisme, maar door een gebrek aan acceptatie en ondersteuning.
 11. 11
  Denk na over de impact die je op de wereld wilt hebben. Wil jij helpen om de wereld een meer accepterende plek te maken? Wil je autistische mensen helpen zich goed over zichzelf te voelen en niet-autistische mensen aanmoedigen aardig te zijn voor autistische mensen? Wat zijn je doelen? Hoe kunt u ze bereiken?
 12. 12
  Onthoud dat autisten en hun dierbaren zullen lezen wat u schrijft. Autisten met een laag zelfbeeld zullen uw werk lezen. Ouders die bang zijn na een recente diagnose lezen je werk voor. Herlees uw werk, stel u voor hoe deze mensen zich zouden kunnen voelen en hoe u hen kunt steunen.

Vragen en antwoorden

 • Als ik autistisch ben en ik word auteur, mag ik mezelf dan auteur noemen?
  Natuurlijk mag je jezelf noemen wat je wilt.
 • Wat is het standpunt van de autistische gemeenschap over de kwestie van 'autismespectrumstoornis' versus 'autismespectrumstoornis' versus 'autisme'?
  Autisme en autismespectrumstoornis zijn vrijwel hetzelfde en de meeste a/autistische mensen vinden beide goed. Ik kon niets vinden over de 'aandoening in het autismespectrum', maar ik denk dat de autismegemeenschap er niet echt om geeft dat autisme wordt beschreven als een 'aandoening'.
 • Een van mijn personages is autistisch en Aziatisch. Ik wil dat ze het goed doet in de vakken die haar speciale interesses op school zijn, maar ik ben bang dat ze als nerdy zal worden gezien en dat het beledigend zal zijn. Enig advies?
  Het is prima om een slimme of nerdy Aziatische persoon te hebben; ze bestaan. Zorg er gewoon voor dat je je personage niet te veel stereotypeert. Misschien heb je een aantal onderwerpen waar je personage mee worstelt. Personages kunnen in stereotypen vervallen zolang je het personage niet puur voor het stereotype creëert (bijvoorbeeld een homoseksueel mannelijk personage hebben dat vrouwelijk is en van winkelen houdt, is oké, zolang zijn persoonlijkheid er niet om draait en hij is niet speciaal voor dat doel gemaakt).
 • Persoonlijk heb ik een hekel aan de term "speciale behoeften", maar de meeste mensen zien er niets verkeerds in. Hoe kan ik ze overtuigen om het niet te gebruiken?
  Vertel ze dat de meeste mensen met een handicap het leuk vinden als ze 'gehandicapt' worden genoemd. Ze raken beledigd als ze zeggen: "speciale behoeften".
 • Ik heb autisme en mijn vader schreeuwt altijd tegen me en ik moet huilen, wat moet ik doen?
  Praat met een volwassene die je vertrouwt, zoals je moeder, een leraar of schoolbegeleider. Als hij je verbaal misbruikt, bel dan de politie of Childline.
 • Mijn 7-jarige broer wordt altijd uitgescholden en beledigd door mijn vader en oudere broers. Wat zal ik doen?
  Geen enkel kind verdient het om zo'n behandeling te krijgen, of het te zien gebeuren. Praat eerst met een volwassene die u vertrouwt, zoals een leraar, ouder van een vriend, familielid, studieadviseur, geestelijk lid of andere volwassene die vaak behulpzaam is. Probeer ook Childline te bellen. Leg uit hoe vreselijk je je hierdoor voelt en vraag om advies. Als je bij je broer bent, maak er dan een punt van aardig tegen hem te zijn. Complimenteer hem en help hem om te gaan met het maken van fouten door dingen te zeggen als "Het is oké om het te verknoeien. Ik zal je helpen als je wilt." Wees aardig tegen hem in privé en terwijl andere mensen toekijken. Je kunt het gedrag van anderen wel of niet beïnvloeden, maar je kunt een heel goede vriend voor hem zijn.
 • Wat is het verschil tussen zeggen "is autistisch" en "heeft autisme"?
  Zeggen dat iemand autistisch is, betekent autisme gebruiken als een normaal bijvoeglijk naamwoord, net zoals we ze 'creatief' of 'lang' zouden kunnen noemen. Veel mensen in de autistische gemeenschap beschouwen deze taal als destigmatiserend en feitelijk. Zeggen dat iemand autisme heeft, is het behandelen als een toevoeging, of een slechte zaak waar mensen afstand van moeten nemen. Anti-autismegroepen die autistische mensen kwetsen, pushen vaak de persoons-eerste taal. Autisten zijn hiertegen in opstand gekomen door te zeggen: "Ik ben autistisch en dat kun je me niet afnemen." guide, net als andere autisme-vriendelijke sites, gebruikt identiteit-eerste taal (bijv. "autistische persoon") om de autonomie en waardigheid van autistische mensen te respecteren.
 • Is een regenboogpuzzelstuk in plaats van een blauw puzzelstukje oké om te gebruiken?
  Nee, dat is het niet. Het regenboogpuzzelstuk symboliseert dat autistische mensen mysterieus zijn. Het kan ook worden gekoppeld aan 'het vinden van een remedie'. In plaats daarvan kun je het neurodiversiteitsteken gebruiken, dat symboliseert dat ieders brein anders is - en dat is helemaal oké!

FacebookTwitterInstagramPinterestLinkedInGoogle+YoutubeRedditDribbbleBehanceGithubCodePenWhatsappEmail